Tôi muốn độc quyền 1 sản phẩm thì làm như thế nào

Ngày đăng: 25/ 01/2019

Mỗi sản phẩm khi lưu hành ra thị trường đều là kết quả của quá trình nghiên cứu, đầu tư của chủ sở hữu. Do đó, việc đăng ký bảo hộ độc quyền sản phẩm là rất cần thiết, tránh những hành vi sử dụng hoặc làm nhái sản phẩm của bên thứ 3 sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của bên sản xuất.

Điều kiện đăng ký sản phẩm độc quyền
Về cơ bản, một sản phẩm sẽ bao gồm các yếu tố sau để có thể Đăng ký sản phẩm độc quyền.

a. Yếu tố tên sản phẩm và hình thức thức thể hiện tem mác sản phẩm (tên gọi sản phẩm)
b. Yếu tố hình dáng bên ngoài của sản phẩm (tạo sự khác biệt sản phẩm)
c. Yếu tố kỹ thuật sản phẩm hoặc công thức làm ra sản phẩm.

Trong 03 yếu tố nêu trên thì yếu tố (a) và (b) là yếu tố quan trọng nhất. Vì chúng giúp khách hàng có sự phân biệt sản phẩm của công ty này với sản phẩm công ty khác.

Đồng nghĩa với việc này, khách hàng nên tiến hành đăng ký bảo hộ cho 02 yếu tố nêu trên để Đăng ký độc quyền sản phẩm của mình. Cụ thể:

1. Đăng ký yếu tố (a) dưới hình thức Đăng ký nhãn hiệu

2. Đăng ký yếu tố (b) dưới hình thức Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký bản quyền sản phẩm không quá tốn kém so với lợi ích thiết thực mang lại. Do vậy, khi sáng tạo ra sản phẩm, đặc biệt các sản phẩm có giá trị thương mại và nhiều khả năng bị sử dụng trái phép, chiếm đoạt thì tác giả, chủ sở hữu nên nhanh chóng thực hiện đăng ký độc quyền sản phẩm.